My little blog :)

Photo, Film-maker, etc.

February 1, 2011 3:53 am
Postprocessing

Postprocessing

January 12, 2011 2:25 am

HDRI Images

2:21 am

Stop motion - USB

2:03 am

Stop motion - Orange :)

January 11, 2011 4:21 am

Pán Ježiš odišiel na vrch sám.

…14Vtedy, keď videli ľudia div, ktorí učinil Ježiš, hovorili: Toto je skutočne ten prorok, ktorý mal prijsť na svet. 15A tedy keď poznal Ježiš, že majú v úmysle prijsť a schytiť ho nasilu, aby ho učinili kráľom, ušiel zase na vrch on samotný. Ján 6:14-15

Pán Ježiš ušiel! Niektoré preklady prekladajú utiahol sa, odišiel a kde? Na vrch! zase a sám. Fíha čo sa vlastne stalo?

Biblia nám popisuje príbeh o nasýtení zástupu.

Ak budeme hľadať Pána Ježiša kvôli svojej vlastnej potrebe, pre svoj osobný úžitok, nikdy Ho nenájdeme. Pán Ježiš uteká zo všetkých tých stretnutí typu uchmatni si kus požehnania, vymáhaj si zasľúbenia, tam veru Pána Ježiša len ťažko nájdete.